0SEK
I alt0,00 SEK
Visa korg
Produkter
Billig leverans från 49,-
Snabb leverans - 1-3 dagar
Inga dolda avgifter
Fasta låga priser
Bra Trustscore

Victron autotransformatorer

En autotransformator från Victron finns med 32A & 100A och används när en utgångsdelad fas behöver ökas, minskas eller balanseras.
2
 Sida 1/1 

Victron autotransformator

En Victron autotransformator är en typ av elektrisk transformator som används för att ändra spänningen på växelström. Autotransformatorn kan både öka och sänka spänningen, vilket gör den mångsidig och användbar i olika elektriska system och applikationer.

Spänningsreglering:
Victron autotransformatorer är utformade för att reglera spänningen i en elektrisk krets genom att justera inspänningen till en önskad utspänning. Dessa enheter kan höja eller sänka spänningen beroende på applikationens behov och är användbara i olika elektriska system inklusive nätanslutna, off-grid och solenergiinstallationer.

Spänningsregleringen utförs genom att ändra förhållandet mellan antalet lindningar på ingångs- och utgångssidan av autotransformatorn. Genom att justera detta förhållande kan autotransformatorn ändra spänningen i steglösa intervall, vilket möjliggör finjustering av spänningsnivån enligt de specifika kraven för det elektriska systemet.
 • Exakt reglering : Autotransformatorn ger exakt kontroll över utspänningen, vilket säkerställer att den håller sig inom acceptabla toleranser och uppfyller kraven för tillförlitlig drift.
Spänningsreglering med Victron autotransformatorer möjliggör tillförlitlig och stabil drift av elektriska system genom att justera spänningsnivån efter behov och säkerställa överensstämmelse med nödvändiga specifikationer och standarder.

Spänningstransformation:
Victron autotransformatorer är utformade för att reglera spänningen i en elektrisk krets genom att justera inspänningen till en önskad utspänning. Dessa enheter kan höja eller sänka spänningen beroende på applikationens behov och är användbara i olika elektriska system inklusive nätanslutna, off-grid och solenergiinstallationer.

Energihantering:
Victron autotransformatorer kan också styra strömmen i en elektrisk krets förutom att reglera spänningen. Denna effekthanteringsfunktion är värdefull i olika elektriska system där kontroll av strömnivåer är avgörande för drifteffektivitet och tillförlitlighet.
 • Strömjustering : Autotransformatorn kan justera strömnivån i en elektrisk krets genom att ändra belastningen eller motståndet i systemet. Detta kan vara användbart i situationer där det är nödvändigt att justera strömmen för att uppnå optimala driftsförhållanden eller för att skydda elektriska enheter från överdriven ström.
 • Strömbegränsning : Genom att styra strömnivån kan autotransformatorn också fungera som en strömbegränsare, vilket förhindrar för hög ström från att flöda genom systemet, vilket skyddar apparater och kablar från överbelastning och skador.
 • Lastfördelning : Autotransformatorn kan hjälpa till att fördela ström jämnt mellan olika laster eller kretsar i ett elektriskt system, vilket hjälper till att upprätthålla en stabil och pålitlig strömförsörjning.
Effektivitet:
Victrons autotransformatorer är kända för sin höga effektivitet och tillförlitlighet, vilket gör dem lämpliga för professionella och industriella applikationer där noggrann spänningsreglering är avgörande. Effektiviteten hos en Victron autotransformator hänvisar till hur väl den kan omvandla inströmmen till önskad utspänning med minimal energiförlust. En hög verkningsgrad är väsentlig för att säkerställa att autotransformatorn fungerar optimalt och maximerar strömförsörjningens prestanda.
 • Kostnader för konvertering : Autotransformatorn måste kunna transformera strömmen från ingångssidan till utgångssidan med minimal energiförlust. Detta uppnås genom design och konstruktion av autotransformatorn, inklusive val av material och komponenter med låg resistansförlust.
 • Strömutgångsstabilitet : En effektiv autotransformator kan ge stabil strömutgång vid olika belastningsnivåer och under föränderliga driftsförhållanden. Detta hjälper till att minimera energiförlusten och säkerställa pålitlig strömförsörjning till anslutna enheter.
 • Komponenternas kvalitet : Victrons autotransformatorer använder kvalitetskomponenter och avancerad teknik för att säkerställa hög effektivitet och tillförlitlighet. Detta inkluderar komponenter som transformatorlindningar, kopparledningar, isoleringsmaterial och elektroniska komponenter valda för deras prestanda och hållbarhet.
 • Termisk hantering : Autotransformatorns effektivitet påverkas också av dess förmåga att hantera värme som genereras under drift. Effektiv värmehantering säkerställer att autotransformatorn förblir sval och inte förlorar energi till värme.
 • Överensstämmelse med standarder : Victrons autotransformatorer är designade och testade i enlighet med internationella säkerhets- och prestandastandarder för att säkerställa att de uppfyller eller överträffar kraven på effektivitet och tillförlitlighet.

Skydd:
Att skydda en Victron-autotransformator är viktigt för att säkerställa tillförlitlig och säker drift och förlänga enhetens livslängd. Dessa autotransformatorer kan ha olika skyddsfunktioner inbyggda för att minimera risken för skador på enheten och andra anslutna komponenter. 
 1. Överspänningsskydd : Ett överspänningsskydd kan upptäcka och reagera på plötsliga spänningsökningar, vilket kan skydda autotransformatorn från skador orsakade av överspänning.
 2. Överbelastningsskydd : Överbelastningsskydd övervakar strömförbrukningen och kan avbryta strömförsörjningen om belastningen överskrider den maximalt tillåtna nivån för autotransformatorn. Detta förhindrar överhettning och skador på enheten.
 3. Kortslutningsskydd : Kortslutningsskydd kan upptäcka och avbryta strömförsörjningen i händelse av kortslutning i den anslutna kretsen. Detta förhindrar skador på autotransformatorn och andra anslutna enheter.
 4. Termiskt skydd : Termiskt skydd övervakar autotransformatorns temperatur och kan initiera åtgärder för att minska eller avbryta strömförsörjningen om temperaturen når en kritisk nivå för att förhindra överhettning.
 5. Under- och överspänningsskydd : Vissa autotransformatorer kan också ha inbyggt under- och överspänningsskydd, vilket kan förhindra skador orsakade av otillräcklig eller för hög spänning.
 6. Fläktstyrning : För autotransformatorer utrustade med kylfläktar kan fläktstyrningsfunktioner vara tillgängliga för att optimera kyleffektiviteten och förlänga fläktens livslängd.
Dessa skyddsfunktioner samverkar för att säkerställa att autotransformatorn fungerar säkert och tillförlitligt under olika driftsförhållanden och för att skydda den från skador orsakade av yttre faktorer eller fel i det elektriska systemet. Det är viktigt att välja en autotransformator som har de nödvändiga skyddsfunktionerna för att uppfylla de specifika kraven för din applikation.

Solenergianläggningar:
Victrons autotransformatorer är en värdefull komponent i solcellsinstallationer eftersom de kan bidra till att säkerställa tillförlitlig och effektiv drift av det elektriska systemet. 
 • Spänningsomvandlare : Autotransformatorn kan användas för att omvandla spänningen från solpanelerna till den spänning som krävs för att ladda batterierna eller driva elektriska apparater i systemet. Detta gör det möjligt att effektivt integrera solenergi i befintliga elnät eller autonoma kraftsystem.
 • Spänningsstabilisering : Autotransformatorn kan stabilisera spänningen från solpanelerna för att säkerställa en jämn och pålitlig strömförsörjning till anslutna enheter. Detta är särskilt viktigt i områden med instabila nät eller varierande solförhållanden, där spänningsvariationer kan påverka prestanda hos elektriska apparater.
 • Över- och underspänningsskydd : Autotransformatorn kan ha över- och underspänningsskyddsfunktioner som kan förhindra skador på batterier och andra anslutna enheter i händelse av onormala spänningsnivåer.
 • Strömhantering : Autotransformatorn kan styra kraftfördelningen mellan solpaneler, batterier och belastningar för att optimera systemets prestanda och förlänga batteriets livslängd. Detta kan innefatta funktioner som reglering av kraftfördelning och kontroll av batteriladdning.
 • Integration med befintliga system : Autotransformatorn kan enkelt integreras med befintliga solenergisystem och andra elektriska komponenter för att uppgradera eller utöka systemets kapacitet och funktionalitet.
Generellt sett kan Victrons autotransformator bidra till att optimera driftförhållandena för solenergianläggningar genom att säkerställa en stabil strömförsörjning, skydd mot spänningsvariationer och effektiv energihantering. Detta resulterar i ett tillförlitligt och effektivt utnyttjande av solenergin och minskar behovet av extern strömförsörjning.

Off-grid applikationer:
I off-grid applikationer spelar Victron autotransformator en central roll för att hantera energihantering och strömförsörjning från olika källor, inklusive solpaneler, vindkraftsgeneratorer eller dieselgeneratorer. 
 • Strömhantering : Autotransformatorn kan fungera som ett centralt kontrollelement i off-grid-systemet, reglera strömmen från olika källor och leverera den till de anslutna lasterna eller ladda batterierna efter behov. Detta möjliggör en effektiv användning av tillgängliga energikällor och säkerställer en stabil strömförsörjning till systemet.
 • Spänningsomvandlare : Autotransformatorn kan omvandla spänningen från solpaneler, vindkraftsgeneratorer eller dieselgeneratorer till den spänning som krävs för att driva de anslutna lasterna eller ladda batterierna i systemet. Detta gör det möjligt att integrera olika energikällor och optimera systemets prestanda.
 • Batteriladdning : Autotransformatorn kan styra laddningen av batterierna i off-grid-systemet genom att övervaka och reglera laddningsström och spänning för att säkerställa säker och effektiv laddning. Detta hjälper till att förlänga batteriernas livslängd och maximera deras prestanda.
 • Spänningsstabilisering : Autotransformatorn kan stabilisera spänningen från olika energikällor för att säkerställa en jämn och pålitlig strömförsörjning till de anslutna lasterna. Detta är särskilt viktigt i system utanför nätet där spänningsvariationer kan påverka driftsförhållandena och prestanda för elektriska apparater.
 • Över- och underspänningsskydd : Autotransformatorn kan innehålla över- och underspänningsskyddsfunktioner som kan förhindra skador på anslutna enheter eller batterier i händelse av onormala spänningsnivåer.

Generellt sett kan Victrons autotransformator fungera som hjärtat i ett off-grid energisystem, vilket möjliggör effektiv strömhantering, optimalt utnyttjande av tillgängliga energikällor och pålitlig strömförsörjning till anslutna laster. Detta gör det möjligt för användare utanför nätet att uppnå oberoende från det allmänna elnätet och ha tillförlitlig strömförsörjning även i avlägsna eller isolerade områden.

Tillgängliga i olika storlekar och kapaciteter för att möta olika behov och tillämpningar, Victron autotransformatorer används ofta i industriella, kommersiella och hemmiljöer för att säkerställa effektiv och stabil strömförsörjning.

Om överhettning inträffar kopplar transformatorn från matningen. Om det ska återställas måste det göras manuellt. En autotransformator används för att öka, minska och balansera den delade utgångsfasen.

Använd en autotransformator från Victron när du behöver ändra din utgångssplitfas. De kan öka, minska eller balansera det, där att öka och minska är enklare än att balansera eftersom det kräver lite mer uppmärksamhet. En Victron Autotransformator kopplar bort transformatorn från din matning i händelse av överhettning.