0SEK
I alt0,00 SEK
Visa korg
Produkter
Billig leverans från 49,-
Snabb leverans - 1-3 dagar
Inga dolda avgifter
Fasta låga priser
Bra Trustscore

LR23 / A23 batterier

Ett 12-volts LR23-batteri är en vanlig term för ett alkaliskt batteri som används för att leverera 12-volts ström till olika elektroniska enheter. Detta batteri används ofta i mindre enheter och apparater som kräver en 12-volts strömkälla.

Några exempel på applikationer är: Bilfjärrkontroller, garageportöppnare, elektroniska dörrlås och fjärrstyrda leksaker.
6
 Sida 1/1 

Vad använder du ett LR23-batteri till?


Ett 12-volts LR23-batteri används främst för mindre elektroniska enheter och enheter som kräver en 12-volts strömkälla. Här är några exempel på enheter där du vanligtvis kan använda 12-volts LR23-batterier:

Bilfjärrkontroller: Vissa bilar använder fjärrkontroller som kräver 12-volts batterier som LR23 för lås, larm och fjärrnycklar.

Garageportöppnare: Många garageportöppnare använder 12-voltsbatterier som LR23 för fjärrkontroll och strömförsörjning.

Elektroniska dörrlås: Vissa avancerade elektroniska dörrlås och passersystem kräver 12-volts batterier som strömkälla.

Nödströmförsörjning: Vissa typer av nödströmförsörjning och reservsystem kan också använda 12-volts LR23-batterier.

Elektroniska leksaker: Vissa fjärrstyrda leksaker och mindre elektroniska prylar kan kräva detta batteri. Det är viktigt att kontrollera enhetens specifikationer och batterikrav för att säkerställa korrekt användning av 12-volts LR23-batteriet.
 

Hur ska jag förvara ett LR23-batteri?


För att förvara ett 12-volts LR23-batteri korrekt och bibehålla dess prestanda, rekommenderas att du följer dessa allmänna riktlinjer:

Temperatur: Förvara batteriet i rumstemperatur. Undvik extrema temperaturer, både höga och låga, eftersom det kan påverka batteriets prestanda och livslängd.

Torr plats: Förvara batteriet på en torr plats för att förhindra korrosion och läckage. Undvik fuktiga områden eftersom fukt kan skada batteriet.

Separera från metallföremål: Håll batteriet borta från metallföremål och andra ledande material för att förhindra oavsiktlig kortslutning. Förvara den i originalförpackningen eller i en plastpåse.

Separera från använda batterier: Förvara oanvända batterier separat från använda eller urladdade batterier för att undvika risk för läckage.

Förvaringslåda eller hållare: Använd en förvaringslåda eller batterihållare utformad för att hålla batterierna säkra och åtskilda.

Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder kan du förlänga livslängden och bibehålla prestandan hos 12-volts LR23-batteriet. Om batteriet förvaras på rätt sätt kan det bevaras länge tills det behövs.
 

Hur länge håller ett LR23-batteri?


Hållbarheten för ett 12-volts LR23-batteri beror på flera faktorer, bland annat tillverkarens kvalitet, lagringsförhållanden och hur mycket ström batteriet utsätts för. Generellt sett har alkaliska batterier en relativt lång hållbarhet jämfört med vissa andra batterityper. Om batteriet förvaras på rätt sätt i rumstemperatur, i en torr och inte alltför fuktig atmosfär, kan ett 12-volts LR23-batteri normalt behålla sin kapacitet i flera år. Batteriets kapacitet kommer dock gradvis att minska med tiden, även om det inte används, på grund av självurladdning. När batteriet används i en enhet beror dess livslängd på enhetens strömkrav. Om enheten drar mycket ström kommer batteriets livslängd att förkortas. För att säkerställa optimal prestanda rekommenderas det att kontrollera utgångsdatumet på batteripaketet och byta ut batterier som är för gamla. Förvara dessutom batteriet korrekt enligt beskrivningen tidigare för att förlänga dess livslängd.
 
Kan en LR23 heta något annat?

LR23-batteriet kan också kallas med andra beteckningar och beteckningar beroende på den regionala standarden eller tillverkaren. Några alternativa beteckningar och termer för LR23 inkluderar:

23A batteri: Detta är en vanlig term för LR23, speciellt i samband med fjärrkontroller och mindre elektroniska enheter.

A23-batteri: Detta är en annan vanlig beteckning, särskilt i enlighet med ANSI-standarder (American National Standards Institute).

MN21-batteri: Detta är en annan ANSI-beteckning som ofta används för att referera till LR23-batteriet.

L1028 batteri: Detta hänvisar också till samma fysiska batteri och är en del av IEC (International Electrotechnical Commission) standarder.

Det är viktigt att notera att dessa termer hänvisar till samma batteristorlek och typ, ett 12 volts alkaliskt batteri, oavsett den specifika beteckningen.